63,505 Reputation

10 yesterday
10 2 days ago
33 Aug 11
10 Aug 10
10 Aug 8
10 Aug 4
15 Jul 31
10 Jul 26
10 Jul 22
10 Jul 19
10 Jul 17
30 Jul 16
30 Jul 15
25 Jul 8
10 Jul 2
10 Jun 29
20 Jun 26
25 Jun 23
30 Jun 22
10 Jun 20
10 Jun 19
25 Jun 18
10 Jun 17
10 Jun 14
10 Jun 9
10 Jun 5
10 Jun 4
40 Jun 2
25 May 30
10 May 29